• a9
  • a1
  • a2
  • a3
  • a6
  • a8
  • a7
  • toan_anh
Tin nổi bật
Tin nổi bật
            Tiến sỹ Thân Nhân Chung đã từng nói:“Hiền tài là nguyên khí quốc gia”.Từ xa xưa, các thế hệ người Việt Nam luôn coi trọng việc học hành, bởi đó là nền tảng cho mọi thắng lợi. Truyền thống quý báu đó đã được hình thành, hun đúc và phát triển trong suốt chiều dài lịch sử của dân tộc. Trong tư tưởng của chủ tịch Hồ Chí Minh về giáo dục, ...
> Xem chi tiết

Thư viện ảnh
Thống kê
Hôm nay : 0